Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 13. vasárnap, 2016. június 26.

 

„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”
Lk 9,62b


A héten folytatódik hittantáborunk az alsósok táborozásával a fehérvárcsurgói Kaszap központban. Előre is köszönjük mindazoknak akik bármilyen módon segítették illetve segíteni fogják gyermekeink táborozását. A három hittantáborunkban közel 100 gyermeket táboroztatunk Lelkipásztori körzetünkből.

A jövő vasárnap lesz az ún. Péterfillér-gyűjtés, a Szentszék javára.

Az Anyaszentegyház házasságkötést hirdet Dietrich Balázs isztiméri katolikus és Lamik Petra isztiméri katolikus hívők között. A házasság köttetik, folyó év július hó 2. napján, az isztiméri plébániatemplomban 17.00 órai kezdettel. Isten éltesse őket sokáig!

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőpéntek, elsőszombat.

 

Bodajk


A héten elkezdődött kegytemplomunk bútorzatának felújítása, a karzatrács és a mellékoltárok bontásával. Köszönjük eddigi adományainkat és továbbra is kérjük ez irányú szeretetüket! A kórusra a felújítások időtartama alatt tilos a felmenetel.

Augusztus 14-én plébániai zarándoklatot hirdetünk a felújított Mátraverebély-szentkúti zarándokhelyre a főbúcsúra. Jelentkezni 3500 Forint befizetésével lehet a Plébánián augusztus 1-ig.

Szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepén délelőtt fél 10 órakor imádkozunk ünnepi szentmisét. Az esti szentmisét Ígéretünkhöz híven felajánljuk a kegyhelyünkért adakozókért. Most szombaton kivételesen a reggeli elsőszombati szentmise elmarad.

 

Magyaralmás


Plébániai zarándoklatot hirdetünk Szent Márton évében Pannonhalmára, 2016. augusztus 6-án szombaton. Részvételi díj várhatóan 5000 Forint lesz, mely az apátság megtekintésén túl egyéb programokat és az útiköltséget is tartalmazza, természetesen szentmisét is imádkozunk Pannonhalmán a zarándoklat kapcsán. Jelentkezni július 10-ig lehet a templomunkban (a sárkeresztesi kápolnában is) kihelyezett jelentkezési lapra való feliratkozással. Várjuk plébániánkról mindazokat; családokat gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt, akik szívesen zarándokolnak Szent Márton nyomába.

 

Liturgikus elmélkedés
VI. Pál pápa szentbeszédeiből
(1970. november 29-én, Manilában tartott homília)
Krisztust hirdetjük a földkerekség határáig

     Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot (1 Kor 9, 16). Ugyanis őtőle, magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 5, 14). Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította; ő az elsőszülött minden teremtmény előtt, őbenne áll fenn minden (vö. Kol 1, 15). Ugyanő az emberiség Tanítója és Megváltója is; hiszen értünk született, halt meg, és támadt fel.
     Ő a történelem és mindenség központja; ő mindnyájunkat ismer és szeret; állandó kísérőnk és barátunk életünk során; a fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; és amint hisszük, egykor életünk örök beteljesedése és boldogsága is ő lesz.
     Róla beszélni soha meg nem szűnöm; ő maga a fény, maga az igazság, sőt mint önmaga mondja: Ő az út, az igazság és az élet (vö. Jn 14, 6); ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat; ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk, ő a mi testvérünk. Csakúgy, mint mi, sőt még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott, fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe.
     Íme: ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztuskövetők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az új világ Királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme; közvetítő és híd az ég és föld között; a legtökéletesebb értelemben ő „az ember fia”, sokkal inkább, mint mindenki más; mert mint Isten Fia, örök és végtelen, de test szerint Mária Fia is, Fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az Egyháznak, a Titokzatos Testnek részei vagyunk.
     Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökkévalóságra meghirdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig örökkön-örökké.


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 13. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. június 26-tól, július 3-ig.

 

Vasárnap 06.26 Évközi 13. vasárnap - zöld I. hét        Ho 223, 116, 150
Balinka 8.00 Szentmise int. +Fáber Róza +évf. HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. +Preszter Ferenc és felesége +Margit MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Szülőkért és gyermekeikért HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Szülőkért és élő hozzátartozókért HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. MT utána fogadalmi körmenet
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Mézes Noel Márk keresztelője int. +Faragó Lajos Péter HJ
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.15!!!! Szentmise int. MT
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +László és élő gyermekéért MT

Hétfő 06.27 Szent László király

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int.   +Máder László HJ

Kedd 06.28
Szent Iréneusz püspök és vértanú
Bodajk 9.30 Idősek Otthona Szentmise int. HJ
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Családtagok +évf. MT

Szerda 06.29 SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Csütörtök 06.30
A római Egyház első vértanúi
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int.
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Igeliturgia

Péntek 07.01
Elsőpéntek
Balinka 8.00 Szentmise int.
Söréd 17.00 Szentmise int. +Fűrész László HG
Bodajk 18.00 Szentmise int.
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 07.02 Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony
– Elsőszombat
Bodajk 9.30!!! Szentmise int. +Gábor +7. évf. / Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért MT
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.30 Elsőszombati Imaóra- Prohászka Imaszövetség KT
Isztimér 17.00 Dietrich Balázs és Lamik Petra esküvője MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Kegyhelyért adakozókért HJ

Vasárnap 07.03 Évközi 14. vasárnap
– zöld- Péterfillér gyűjtés II. hét Ho 225, 118, 196
Balinka 8.00 Szentmise int. HG
Söréd 8.00 Igeliturgia
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Pro populo MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Ivanics Jánosné sz. Rézmann Mária édesanya HJ
Csákberény 9.30 Igeliturgia
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. Milcsinszky Alajos gyémántmiséje
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT-SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Bodajk 17.30 Elsővasárnapi Litánia 18.00 Szentmise int. +Édesapa +18. évf. és a család élő és elhunyt tagjaiért


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései