Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 15. vasárnap, 2016. július 10.

„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.”
Lk 10,27


A múlt vasárnapi ún. Péterfillér-gyűjtést, a Szentszék javára, elutaltok az Egyházmegyei Hivatal felé, hálásan köszönjük adományaikat!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (szerdán) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise, 20.30-kor szentóra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre.

Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy Arany Ferenc bodajki kántor úr a 2016. június 30-án magtartott konkurzuson felvételt nyert egyházmegyénk kispapjai közé. Imádkozzunk érte, hogy boldog pap lehessen szolgálva Istent és embert!

Hálásan köszönjük a hittantáborok kapcsán nyújtott bárminemű segítséget, különösen is hitoktatóinknak Bechtold Zsuzskának, Szendrei Mihály diakónus úrnak, Bokorné Sörédi Zsuzsannának, Bácskainé Csizmadia Nórának, akik a táborok vezetését vállalták, illetve a Fehérvárcsurgói Plébánia közösségének, akik befogadtak bennünket az előző 3 hétben a fehérvárcsurgói Kaszap Központba.

Bodajk


Augusztus 14-én plébániai zarándoklatot hirdetünk a felújított Mátraverebély-szentkúti zarándokhelyre a főbúcsúra. Jelentkezni 3500 Forint befizetésével lehet a Plébánián augusztus 1-ig.

A héten fiatalokkal dolgozunk plébániánkon. Köszönjük mindazok segítségét, akik ebéd elkészítésében munkát vállaltak!

Szombaton, július 16-án este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!


Magyaralmás


Plébániai zarándoklatot hirdetünk Szent Márton évében Pannonhalmára, 2016. augusztus 6-án szombaton. Részvételi díj várhatóan 5000 Forint lesz, mely az apátság megtekintésén túl egyéb programokat és az útiköltséget is tartalmazza, természetesen szentmisét is imádkozunk Pannonhalmán a zarándoklat kapcsán. Jelentkezni július 10-ig (a mai vasárnapig) lehet a templomunkban (a sárkeresztesi kápolnában is) kihelyezett jelentkezési lapra való feliratkozással. Várjuk plébániánkról mindazokat; családokat gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt, akik szívesen zarándokolnak Szent Márton nyomába.

Örömmel hirdetjük, hogy Bechtold Zsófia plébániánk énekkarának tagja szombaton házasságot köt Surányi Ábellel a székesfehérvári Szent Imre templomban 15.30 órai kezdettel. Az ifjú pár szeretettel várja plébániánk tagjait az esküvőjükre! Isten éltesse őket sokáig, imádkozzunk értük!

 

Söréd


Plébániánk egykori plébánosa Schrőder Gyula atya, Martonvásár plébánosának nyugállományba vonulása kapcsán a martonvásári plébánia közössége szeretettel várja plébániánk közösségét hálaadásra Gyula atyáért a papi életében eltöltött 65 évért Martonvásárra július 31-ére a vasárnapi 9 órai szentmisére. Szeretettel ajánljuk híveink ezen meghívást, imádkozzunk egykori plébánosunkért!

 

 

Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Szent Ambrus püspök „A misztériumok” című értekezése
(Nn. 1-7: SCh 25 bis, 156-158)
Oktatás a keresztség előtti szertartásokról

     Naponként szóltam azelőtt hozzátok erkölcsi kérdésekről, amikor a pátriárkák történetét vagy a Példabeszédek könyvének parancsait olvastuk. Az volt a célom, hogy ezek ismeretével és elsajátításával hozzászokjatok az ősatyák példáján való járáshoz; hogy az ő útjukat követve szót fogadjatok az isteni kinyilatkoztatásnak; hogy újjászületve a keresztség által olyan legyen életetek, amilyen a megkereszteltekhez méltó. Most az idő arra int, hogy a misztériumokról beszéljek, és a szent jeleknek magyarázatát adjam. Ha ezt a keresztség előtt szándékoztam volna közölni olyanokkal, akik még nem voltak beavatva, inkább árulónak, mint magyarázónak tűntem volna fel. Aztán meg így – előkészítés nélkül – jobban belétek hatol a misztériumok fénye, mintha már valami tanítás megelőzte volna. Nyissátok meg hát fületeket, és élvezzétek az örök életnek a szentségek által rátok lehelt jó illatát. Ezt mutattuk be nektek jelképesen, midőn a fül megnyitásának szent szertartását végeztük és mondottuk: Effeta, azaz nyílj meg (Mk 7, 34), hogy akik a kegyelem forrásához jöttetek, megértsétek a feladott kérdéseket és emlékezetben tartsátok a feleleteket. Ezt a misztériumot maga Krisztus jelezte az evangéliumban, amikor a süketnémát meggyógyította. Ezután megnyílt számodra a legszentebb szentély, beléptél az újjászületés szentélyébe. Most idézd emlékezetedbe, mit kérdeztek tőled, és tartsd emlékezetedben, hogy mit feleltél. Ellene mondottál a sátánnak és cselekedeteinek, a világnak, a világi gyönyöröknek és élvezeteknek, ígéretedet nem a holtak sírja őrzi, hanem az élet könyve. Láttál ott levitát, láttál áldozópapot és láttad a püspököt is. Ne tekintsd testük alakját, hanem szolgálatuk kegyelmét. Angyalok színe előtt szóltál, miként írva van: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert ő a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Nincs helye a tévedésnek, nincs helye a tagadásnak: Isten követe az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékeld, hanem küldetése szerint. Azt nézd, amit neked juttatott; mérlegeld, mit tett, és ismerd fel méltóságát. Beléptél tehát, hogy ellenséged elé állj; elhatároztad, hogy nyíltan ellene mondasz neki; kelet felé fordulsz: aki ugyanis ellene fordult az ördögnek, az Krisztushoz fordul, ránéz bizakodó tekintettel.


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 15. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. július 10-től, július 17-ig.

 

Vasárnap 07.10 Évközi 15. vasárnap – zöld III. hét      Ho 226, 119, 195
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. +Kaiser Lászlóért és +Preszter Lászlóért MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Harangozó és Flacsker család élő és elhunyt tagjaiért HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Bors László +évf. és +Szülőkért HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. MT Nagy-Dobondi Bulcsú és Unti Laura keresztelője MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Szülők és leányuk Katalin HG

Hétfő 07.11 Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére MT

Kedd 07.12

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére MT

Szerda 07.13
Szent Henrik
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk Fatimai engesztelő imanap 17.00 Elmélkedés, Szentolvasó, Körmenet HG 18.00 Szentmise MT int. Makói és Hartman család elhunyt tagjaiért 20.30 Szentségimádás MT

Csütörtök 07.14
Lellisi Szent Kamill áldozópap
Csókakő 17.00 Szentmise int. HJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 07.15
Szent Bonaventúra püspök és egyháztanító
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő gyermekekért,+testvérért, elhunyt családtagokért, élő unokáért HG
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 07.16
Kármel-hegyi Boldogasszony
Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
Gúttamási 15.00 Szentmise HG
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Fehérvárcsurgó Kastély 16.00 kápolna Bernhardt Christian és Márkus Dóra esküvője MT
Kincsesbánya 16.30 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Andor édesapáért, +Szülőkért és nagyszülőkért MT utána képviselőtestületi ülés

Vasárnap 07.17 Évközi 16. vasárnap
– zöld IV. hét     Ho 227, 122, 192
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. König Károlyné sz. Magdolna és testvére Tomor János HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise benne Lencsés Tóth Marcell keresztelője int. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Csókakő 11.00 Szentmise int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int.


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései