Zarándoklat

Várjuk a kedves zarándokokat
országunk legősibb kegyhelyére!

Tovább olvasás


_________________________

 

_________________________

Kegyoltár felújítás

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van!

Tovább olvasás

Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_________________________________

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van.
Jövőre lesz kegytemplomunk 275 éves. Ekkor a búcsúra fog elkészülni teljes pompájában.

_________________________________

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 2. vasárnapja az Isteni Irgalmasság vasárnapja, 2017. április 23.

„Én Uram és én Istenem!”
Jn 20, 28

A jövő vasárnap templomainkban ünnepélyes búzaszentelést tartunk Szent Márkhoz

kötődően.

A héten, keddi napon a lelkipásztori körzet hittanosainak focitornát szerveztünk 7 csapattal Magyaralmáson. Köszönjük a magyaralmásiak vendégszeretetét, szervezését. Első helyezett Bodajk, második helyezett Fehérvárcsurgó csapata lett, harmadik pedig az Iszkaszentgyörgy – Isztimér közös csapata. Gratulálunk!

 

Bodajk


A jövő vasárnap búzaszentelést tartunk Szent Márkhoz kötődően, vasárnap délután 4 órakor a Csókakői vasúti megállónál lévő kőkeresztnél imádkozunk a jó termésért, ott találkozunk.

Magyaralmás


Jövő vasárnap a búzaszentelést a múlt évben is megtartott körmenettel imádkozzuk a 11 órai liturgia után a település határában.

 

Közös programok


Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Április

23. v.

15.30

Iszkaszentgyörgy

Szent György napi szentmise utána imádság a grófi Kriptánál

29. szo

16.00

Bodajki kegytemplom

Családos szentmise

17.00

Bodajk Plébánia

Elsőáldozási felkészülés II. (Oltáriszentség)

30. v.

 

Templomainkban

Könyörgő nap - Búzaszentelés

16.00

Bodajk (csókakői vas. megállónál)

Búzaszentelés

6-7.

 

 

Hivatáshétvége

6. szo.

10.00-15.00

Bodajk – Gaja völgy

Hivatásnap

18.00-20.00

Bodajk Plébánia

Jegyesoktatás III.

13. szo.

15.00-

Fehérvárcsurgó Kaszap Központ

Családi nap

17.00-21.30

Bodajki kegytemplom

Fatimai imaóra

14. v.

9.30, 11.00

Bodajk, Csákberény, Fehérvárcsurgó

Elsőáldozás

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 8 in octava Paschae 1, 4: PL 46, 838. 841)
Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok, Krisztusban kicsinyek, az Egyház új hajtásai, kik az Atya kegyelme, az Anyaszentegyház termékenységének bizonyságai vagytok, szent sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk virága és munkánk gyümölcse, örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az Úrban.
Apostoli szavakkal fordulok hozzátok: Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 13, 14), hogy az életben is felöltsétek azt, akit a szentségben felöltöttetek. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28).
Ugyanez az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége, és ez az új élet most azzal kezdődik, hogy minden eddig elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet tökéletessé lesz a halottak feltámadásakor. A keresztségben ugyanis eltemetkeztetek Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból, úgy ti is új életre keljetek (vö. Róm 6, 4).
Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr engedi, hogy ebben a halandó testben zarándokoljatok: a ti biztos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga az emberré lett Krisztus Jézus, aki oly kegyes volt, hogy értünk emberré lett. Ő ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és ezt majd azok elé tárja, és tökéletessé teszi azoknak, akik benne remélnek, hiszen az, amit most még csak reményben kaptunk meg, majd valóságban is a mienk lesz.
Ma van újjászületéstek nyolcadik napja; ma kapjátok meg hitünk látható jelét, miként az ősatyák korában is a testi születés nyolcadik napján volt a körülmetélés. Ezért maga az Úr is testi halálával magát kiüresítette, és ugyanabban a testében – amely többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot megpecsételte a saját feltámadásával. Ez a nap a szenvedése utáni harmadik nap, a napok sorrendjében pedig szombat után a nyolcadik nap, vagyis a hét első napja.
Ezért ti is, mivel megkaptátok ezt a szentséget, és a Szentlélek foglalóját is lelketekbe vettétek, még nem a teljes valóságban, de már a biztos reményben, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 1-4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Húsvét 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2017. április 23-tól, április 30-ig.

 

Vasárnap 04.23 Húsvét 2. vasárnapja – Az Isteni irgalmasság vasárnapja – fehér Ho 85, 119, 89, 205      II. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. Bruderer Ferencné sz. Leitner Mária szülei és testvérei HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise benne Heinrich Gréta keresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Cziglány Jánosné sz. Ivanics Anna és testvérei HJ
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy Szent György napok 15.30!!!! Szentmise int. Pro populo MT
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Bognár Katalin +6. évf. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +ifj és idős Lózsi Lászlókért HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Neubauer János és neje (95 éves lenne), Kolonics Margit (90 éves lenne) születésnapjuk alk. HG

Hétfő 04.24
Szent György vértanú
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Isztimér Idősek Otthona 10.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Nagy Lajos +1. évf.. beteg családtagért, élő és elhunyt hozzátartozókért

Kedd 04.25 Szent Márk evangélista

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. -
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagokért

Szerda 04.26                        

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Csütörtök 04.27

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 04.28

Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Szombat 04.29 Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

Csókakő 11.30 Bakos Dániel, Bakos Roland keresztelője HJ
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 16.00 Családos Szentmise int. – MT utána elsőáldozási előkészítő
Bodajk 18.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. HJ

Vasárnap 04.30
Húsvét 3. vasárnapja – búzaszentelő - fehér                                    Ho 88, 142, 86, 205     III. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. +János és Katalin +szülőkért és+nagyszülőkért HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. +Rendeki István felesége Kovács Irén MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. HJ 16.00 Búzaszentelő a határban (csókakői vasúti megállónál)
Csákberény 9.30 Szentmise int. +Seer József temetése 04.21-én volt MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SP
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Bácskai Róza keresztelője int. +Laki Györgyné sz. Laki Ilona temetése 04.15-én volt HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG utána búzaszentelő körmenet a település határához HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Mecsér 15.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Édesapa +évf. MT

 

_______________________________


Alapítványi szentmisék

Bodajk

 • I.7.          +Szülők
 • VII.25.     +Sujánszky József hitvese +Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért
 • VIII. 2.     +Takács Márton és neje Bodri Mária szülők és gyermekeik – énekes
 • IX. 16.     +Régi János, +Régi Jánosné sz. Haász Teréz, +Régi Béla, Régi és Haász szülők
 • IX. 17.     +Stadler János és Csizmadia Mária szülőkét és ifj. Stadler Jánosért

Fehérvárcsurgó

 • VI.1.        Jézus Szíve engesztelőiért
 • VIII.16.    Rátkai család tagjaiért
 • X.5.         Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
 • XI.13.      +Varga András és családjáért

 

Magyaralmás

 • V.5.         Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • VIII.18.    Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • XI.1.        +Dudás Jenő és családtagokért
 • I.27.        +Virág József és felsége Mária
 • III.20.      +Virág József és felsége Mária
 • VI.9.        +Virág József és felsége Mária
 • VIII.4.      +Virág József és felsége Mária
 • X.20.       +Virág József és felsége Mária
 • VI.20.      +Erős Antal és felesége +Erzsébet és szüleikért

Búcsúk

Június

 • 11.  9.30 Iszkaszentgyörgyi Szentháromság búcsú (templomfelszentelés 1860)
 • 24. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János búcsú (templomfelszentelés 1811)

Július

 • 30. 10.00 Isztiméri Szent Anna búcsú – orgonaszentelés (templomfelszentelés 1753)

Augusztus

 •  6.  11.00 Csókakői Szent Donát búcsú (templomfelszentelés 1866)
 • 13. 11.00 Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1788)
 • 13. 16.00 Zámolyi Szent Lőrinc búcsú (templomfelszentelés 1837)
 • 19. 15.00 Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1795)

Szeptember

 • 9-10. Bodajki búcsú (templomfelszentelés 1742) 275. éves évforduló

Október

 •  1.  8.00 Sörédi Szent Mihály búcsú (templomfelszentelés 1952) 65. évforduló
 • 22. 8.00 Balinkai Szent Vendel búcsú (templomfelszentelés 1883)

November

 • 12.  9.30 Csákberényi Szent Márton búcsú (templomfelszentelés 1776)
 • 26. 11.00 Fehérvárcsurgói Alexandriai Szent Katalin búcsú (templomfelszentelés 1748)

Elsőáldozások

 • Isztimér                   június 11. 8.00
 • Sárkeresztes           június 11. 8.00
 • Bodajk                     május 14. 9.30
 • Csákberény             május 14. 9.30
 • Iszkaszentgyörgy     május 21. 9.30
 • Csókakő                  június 11. 11.00
 • Fehérvárcsurgó      május 14. 11.00
 • Zámoly                    június 4. 11.00

_______________________________


Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal

8053 Bodajk, Szent István tér. 1
Tel: 22/ 410-039
www.bodajkikegyhely.hu
E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Hivatali idő:
Hétfő             14.00 - 16.00
Kedd-szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00
Csütörtök      Zárva
Péntek           8.30-12.00

Hivatali időn kívül,
csak előzetes bejelentkezéssel tudunk
hivatali ügyeket intézni!


Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu)

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései