Zarándoklat

Várjuk a kedves zarándokokat
országunk legősibb kegyhelyére!

Tovább olvasás


_________________________

 

_________________________

Kegyoltár felújítás

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van!

Tovább olvasás

Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_________________________________

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van.
Jövőre lesz kegytemplomunk 275 éves. Ekkor a búcsúra fog elkészülni teljes pompájában.

_________________________________

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 7. vasárnap, 2017. február 19.
        

„Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.”
Mt 5,45


Február 24-én - pénteken - tartjuk a megyésfőpásztor által kiírt ez évi I. Lelkipásztori körzet pasztorális tanácsülését. Szeretettel várjuk a tanácstagokat az ülésre, melyet a bodajki plébánián tartunk este 7 órai kezdettel.

Jövő szombaton 25-én, délután 4 órakor családos szentmisét imádkozunk a bodajki kegytemplomban. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat!

Jövő vasárnap templomainkban országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Február

24. p.

19.00

Bodajk Plébánia

Pasztorális tanácsülés

25. sz.

16.00

Bodajk kegytemplom

Családos szentmise

26. v

 

Templomainkban

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Március

1. sz

 

 

Hamvazószerda

4. sz

18.00

Bodajk Plébánia

Jegyesoktatás I.

5. v 12. v

 

Templomainkban

Betegek szentségének kiszolgáltatása

11. sz.

17.00

Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ

Apák napja

13. h.

17.00-21.30

Bodajk kegytemplom

Fatimai ájtatosság

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Hitvalló Maximus apátnak „A szeretet” című értekezéséből
(Centuria 1, cap. 1, 4-5. 16-17. 23-24. 26-28. 30-40: PG 90, 962-967)
Szeretet nélkül minden csak hiábavalóság

A szeretet nem más, mint az emberi léleknek az a jóindulata, amely semmit sem akar Isten szándéka ellenére cselekedni. Ennek a szeretetnek erényét azonban nem képes elsajátítani egyetlen egy olyan ember sem, akinek lelkét bármilyen földi érték is rabjává tette.
Aki szereti Istent, az többre becsüli Alkotója felismerését és megismerését minden általa teremtett dolognál, és lelke minden vágyával és szeretetével késedelem nélkül átadja magát neki.
Minthogy pedig mindaz, ami létezik, Isten alkotása, aki önmaga miatt teremtette azt, világos, hogy az Alkotó jóval kiválóbb, mint művei; aki tehát az összehasonlítást nem tűrő örök Jóságot elhagyja, és alacsonyabb dologhoz ragaszkodik, az kevesebbre tartja Istent, mint az általa teremtett dolgokat. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat – mondja az Úr –, az szeret engem (Jn 14, 21). Az az én parancsom – folytatja –, hogy szeressétek egymást (Jn 15, 12). Tehát aki nem szereti embertársát, az nem tartja meg a parancsot. Aki viszont nem tartja meg a parancsot, az nem is szeretheti az Urat.
Az a boldog ember, aki minden embertársát egyformán képes szeretni.
Aki Istent szereti, mindenképp szereti embertársát is; az ilyen ember pedig képtelen pénzt gyűjtögetni, hanem inkább isteni bőkezűséggel szétosztogatja azt minden rászoruló embertestvérének.
Aki Isten jóságát utánozza, az alamizsnát ad jónak és rossznak, igaznak és hamisnak, és semmi különbséget sem tesz köztük, hanem egyaránt ad nekik anyagi segítséget a tényleges szükségükhöz képest. Azonban az ilyen ember is jobban teszi, ha jószándékú előnyben részesíti azt a rászorulót, aki erényekben tündöklik és törekvő.
Természetesen a felebaráti szeretet érzülete nem csak a pénzadományok osztogatásában mutatkozik meg, hanem még sokkal inkább a vallási igazságok megismertetésében és személyes szolgálatok nyújtásában lesz nyilvánvaló.
Ha valaki minden szenvedély és erkölcsi hiba nélkül még egészen világi dolgokban is okosan és őszinte szeretettel segít embertársának, már az is az isteni szeretetben való jártasságáról tesz tanúságot.
Akinek szívébe beköltözött az isteni szeretet, az nem késlekedik, és el sem fárad a szeretetben követni magát a jóságos Úristent, mint a szent életű Jeremiás mondja. Sőt képes lesz erős szívvel elviselni minden fáradtságot, gyalázatot, igazságtalanságot is, soha senkiről semmi rosszat föl nem tételezve.
Ne bizakodjatok, mondván: az Úr temploma vagyunk – int a szent próféta, Jeremiás (vö. Jer 7, 4). Te se mondd, hogy „Jézus Krisztusban, a mi Urunkban való puszta hit egymagában is képes engem üdvözíteni.” Nincs igazad, mert ha ki nem mutatod cselekedeteiddel az iránta való szeretetedet, nem fog téged üdvözíteni. Ami pedig ezt a puszta hitet illeti, erre nézve mondja az Apostol: Az ördögök is hisznek, és remegnek (Jak 2, 19).
A szeretet gyakorlása: az embertárs iránti, szívből jövő jó cselekedet, a nagylelkűség és a türelem, sőt még az evilági dolgoknak a helyes felhasználása is.

_______________________________


Alapítványi szentmisék

Bodajk

 • I.7.          +Szülők
 • VII.25.     +Sujánszky József hitvese +Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért
 • VIII. 2.     +Takács Márton és neje Bodri Mária szülők és gyermekeik – énekes
 • IX. 16.     +Régi János, +Régi Jánosné sz. Haász Teréz, +Régi Béla, Régi és Haász szülők
 • IX. 17.     +Stadler János és Csizmadia Mária szülőkét és ifj. Stadler Jánosért

Fehérvárcsurgó

 • VI.1.        Jézus Szíve engesztelőiért
 • VIII.16.    Rátkai család tagjaiért
 • X.5.         Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
 • XI.13.      +Varga András és családjáért

 

Magyaralmás

 • V.5.         Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • VIII.18.    Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • XI.1.        +Dudás Jenő és családtagokért
 • I.27.        +Virág József és felsége Mária
 • III.20.      +Virág József és felsége Mária
 • VI.9.        +Virág József és felsége Mária
 • VIII.4.      +Virág József és felsége Mária
 • X.20.       +Virág József és felsége Mária
 • VI.20.      +Erős Antal és felesége +Erzsébet és szüleikért

Búcsúk

Június

 • 11.  9.30 Iszkaszentgyörgyi Szentháromság búcsú (templomfelszentelés 1860)
 • 24. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János búcsú (templomfelszentelés 1811)

Július

 • 30. 10.00 Isztiméri Szent Anna búcsú – orgonaszentelés (templomfelszentelés 1753)

Augusztus

 •  6.  11.00 Csókakői Szent Donát búcsú (templomfelszentelés 1866)
 • 13. 11.00 Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1788)
 • 13. 16.00 Zámolyi Szent Lőrinc búcsú (templomfelszentelés 1837)
 • 19. 15.00 Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1795)

Szeptember

 • 9-10. Bodajki búcsú (templomfelszentelés 1742) 275. éves évforduló

Október

 •  1.  8.00 Sörédi Szent Mihály búcsú (templomfelszentelés 1952) 65. évforduló
 • 22. 8.00 Balinkai Szent Vendel búcsú (templomfelszentelés 1883)

November

 • 12.  9.30 Csákberényi Szent Márton búcsú (templomfelszentelés 1776)
 • 26. 11.00 Fehérvárcsurgói Alexandriai Szent Katalin búcsú (templomfelszentelés 1748)

Elsőáldozások

 • Isztimér                   június 11. 8.00
 • Sárkeresztes           június 11. 8.00
 • Bodajk                     május 14. 9.30
 • Csákberény             május 14. 9.30
 • Iszkaszentgyörgy     május 21. 9.30
 • Csókakő                  június 11. 11.00
 • Fehérvárcsurgó      május 14. 11.00
 • Zámoly                    június 4. 11.00

_______________________________


Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal

8053 Bodajk, Szent István tér. 1
Tel: 22/ 410-039
www.bodajkikegyhely.hu
E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Hivatali idő:
Hétfő             14.00 - 16.00
Kedd-szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00
Csütörtök      Zárva
Péntek           8.30-12.00

Hivatali időn kívül,
csak előzetes bejelentkezéssel tudunk
hivatali ügyeket intézni!

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 7. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2017. február 19-től, február 26-ig.

 

Vasárnap 02.19 Évközi 7. vasárnap - zöld III. hét      Ho 226, 119, 183  
Balinka 8.00 Szentmise int. +Fáber Mátyás és Schweighardt Anna HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. Fűrész László +1. évf. MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. Julianna édesanya HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Kecskés János és felesége Dávid Anna és fiuk János, élő és + családtagokért HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szent István király örökségéért MT

Hétfő 02.20

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szándékra

Kedd 02.21
Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 14.00 +Krizsán Bertalan temetése HJ
Isztimér 17.00 szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szándékra

Szerda 02.22 Szent Péter apostol székfogalálsa

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó +Mocher József temetése MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szándékra

Csütörtök 02.23
Szent Polikárp püspök és vértanú
Magyaralmás 7.00 igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 15.30 +Molnár Ferenc temetése MT
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. +Ivanics Jánosné +évf. és +szeretteiért
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 02.24 Szent Mátyás apostol

Magyaralmás 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 15.00 +Heim Pál temetése MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szent István király örökségéért HJ, +Heim Pál temetése 02.24. volt MT

Szombat 02.25

Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HG
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Moha 16.30 Szentmise int. – HG
Bodajk 16.00 Családos gyerekszentmise int. - HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Biczó József atya +évf. MT

Vasárnap 02.26 Évközi 8. vasárnap
– zöld – gyűjtés a katolikus iskolák jav. IV. hét     Ho 227, 122, 181  
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. +Virág József és felesége Maróti Mária HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Csókakő 11.00 Szentmise int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. HG
Mecsér 15.0 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagok HJ


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései