Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 22. vasárnap, 2016. augusztus 28.

 

„Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.”
Lk 14,11


Hirdetjük, hogy az idei bodajki búcsú szeptember 10-11-ei hétvégén lesz. Ezen a hétvégén, két hét múlva, a lelkipásztori körzetben sehol sem lesz liturgia, szeretettel várjuk a kedves híveket a búcsúi programokra.

Hirdetjük, hogy ez év őszén zarándokutat szervezünk Olaszországba Nápoly úti céllal. Október 16. vasárnap estétől, október 22. szombat éjjelig tart az út. Szállás Nápolyban lesz 4 csillagos szállodában. Többek között megtekintjük Pió atya sírját, Amalfit, Sorrentói félszigetet, Caprit, és egy nap Római programban a Vatikánt, illetve visszafelé Assisit. Részvételi díj 140000.- Forint mely a biztosításon kívül tartalmazza a szállást, reggelivel és vacsorával illetve az egyéb költségeket is. Előlegként 20000-. Forintot kérünk, jelentkezni október 1-ig lehet az atyáknál.

A héten elindul a kötelező iskolai hitoktatás az általános iskolák mind a 8 osztályában. Veni Sancte szentmiséket a szeptember 18-ai vasárnap tartjuk, melyre különösen is várjuk a hitoktatókat, hittanosokat, tanulókat kérve rájuk a Szentlélek Úristen segítő kegyelmét.

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat. A Kaszap emlékmise miatt e hónapban az elsőcsütörtöki szentórák kivételesen elmaradnak.

Szombaton szeptember 3-án 13. alkalommal kerül sor a Székesfehérvári Egyházmegye életének megújítására szervezett éves konferenciára, az ún. Látó napra. A találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, majd szentmise után a Szent István Művelődési Házban folytatódik előadásokkal és fórummal. Szeretettel várják munkatársainkat a programra melynek idei központi témája: A keresztény család tanúságtétele a plébánián és a civil közösségekben.

Kaszap István születésének 100. évfordulója alkalmából újabb jelentős eseményre készül Székesfehérvár városa, a Székesfehérvári Egyházmegye, a jezsuita és a ciszterci rend. Szeptember 1-én csütörtökön délután 4 órakor a Prohászka templomban tanévnyitó szentmisével egybekötve emlékezünk meg Kaszap István születéséről, majd a szentmisét követően körmenetben vonulunk egykori iskolája elé az Oskola utcába, ahol a róla mintázott emléktábla leleplezése történik. Püspök úr szeretettel hív bennünket az ünnepségre. Ezen a napon, e hét csütörtökén, kivételesen nem lesznek esti liturgiák lelkipásztori körzetünkben.

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323)
Az Úr megkönyörült rajtunk

    Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk és zengedezve énekelünk. A meghallgatás, az a jó mag elvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előrebocsátva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az Apostol is mondja: Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék (Ef 2, 8-9). Kegyelemből kaptátok a megváltást (Ef 2, 5). Megváltástokat nem előzte meg a részetekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt vagy megszeretett volna és azt mondhatta volna: siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk, azonban örömét lelte mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket.
     Mi tehát nem voltunk jók. De ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent Fiát, hogy meghaljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg (Róm 5, 6). De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált! (Róm 5, 7) Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, hacsak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint Igaz, megigazulttá tegye a bűnösöket?
     Lássuk be tehát, testvéreim, hogy nekünk nem volt semmi jócselekedetünk, hanem mind bűnös volt. Annak ellenére, hogy az emberek cselekedetei bűnösek voltak, az ő irgalma mégsem hagyott el bennünket, íme, Isten elküldte Fiát, hogy nem arannyal és nem ezüsttel, hanem kiontott vére árán váltson meg minket. A szeplőtelen Bárányt vitték áldozatul a bűnös juhokért, a nagy bűnösökért és a kis bűnösökért is. Megkaptuk tehát ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel a megkapott kegyelemmel méltóképpen és vissza ne éljünk e nagy ajándékkal. Az isteni Orvos jött el hozzánk és megbocsátotta minden bűnünket. Ha pedig ezután ismét bűnt követnénk el, akkor az nemcsak a saját vesztünket okozná, hanem az egyben rút hálátlanság is lenne isteni Orvosunk iránt.
     Kövessük tehát az ő útját, amelyet megmutatott nekünk, főképpen az alázatosság útját, hiszen ő alázatos lett értünk. Parancsaival ugyanis az alázatosság útját jelölte ki számunkra, és értünk szenvedve maga is ezt járta végig. Az Ige testté lett, és köztünk lakozott (Jn 1, 14) azért, hogy meghalhasson értünk, hiszen különben nem halhatott volna meg. A halhatatlan Isten magára vette halandó emberi természetünket, hogy meghaljon értünk, és halálával megsemmisítse halálunkat.
     Ezt cselekedte az Úr, ezt nyújtotta nekünk. Fönséges Urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték, meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak és teljes joggal énekeljük majd: Magasztalunk téged, Istenünk; magasztalunk, és nevedet szólítjuk (Zsolt 74, 2).


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 22. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. augusztus 28-től, szeptember 4-ig.

 

Vasárnap 08.28 Évközi 22. vasárnap - zöld II. hét       Ho 221, 135, 180   
Balinka 8.00 Szentmise int.  HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. +Vranszki Lajosné HJ
Csókakő 11.00 Szentmise benne Böhm Angéla keresztelője int. Pro populo MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Balázsik József neje Rencz Katalin és hozzátartozókért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Strumpfold Lászlóné sz. Kindl Teréz temetése 08.23-án volt HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
Mecsér 15.00 Szentmise int. +Ottó édesapa HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +László és +Teréz szülőkért élő és elhunyt hozzátartozókért MT

Hétfő 08.29
Keresztelő Szent János vértanúsága    
Magyaralmás 7.00 Szentmise int.
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kulcsár Gábor +3. évf. MT

Kedd 08.30

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int.
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Rácskai János és elhunyt családtagok

Szerda 08.31

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. +József férjért, édesapáért, szülőkért és testvérekért HG

Csütörtök 09.01
Elsőcsütörtök
Zámoly 16.00 Zeleni Ferencné temetése utána gyászmise HG
Kaszap mise Székesfehérvár – Prohászka templom

Péntek 09.02
Elsőpéntek
Balinka 8.00 Szentmise int. MT
Söréd 17.00 Szentmise int. +Rendeki István és felesége Kovács Irén és elhunyt családtagok HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 09.03
Nagy Szent Gergely pápa - elsőszombat
Bodajk 8.00 Szentmise int. –
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. HJ
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HG
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.30 Előszombati Imaóra Prohászka Imaszövetség
Fehérvárcsurgó Kastély kápolna 17.00 Nagy György és Quentell Éva esküvője MT
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Vasárnap 09.04 Évközi 23. vasárnap
- zöld  III. hét      Ho 222, 140, 181   
Balinka 8.00 Szentmise int. +Wágner Ottó és felesége Dellei Margit, gyermekeik és unokájuk HJ
Söréd 8.00 Szentmise helyi fiatalok gitáros kórusával Veni Sancte imádsággal int. ifj. Radics Béla MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Fürst József és neje Máhr Mária +évf. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Horváth István temetése 08.26-án volt HG
Zámoly 11.00 Szentmise benne Mester Emma keresztelője int. +György férj, édesapa +évf. MT
Bodajk 17.30 Litánia 18.00 Szentmise int. HG


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései